η ομαδα

Η εταιρεία μας συγκροτείται από καταρτισμένους μηχανικούς και τεχνικούς με πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία των Α.Π.Ε. και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών, των συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και των υβριδικών εφαρμογών. Σας προσφέρουμε λύσεις και καλύπτουμε τις ανάγκες των ιδιοκτητών και συντηρητών Φ/Β σταθμών εξασφαλίζοντας άρτια τεχνική υποστήριξη καθώς και άμεση επισκευή Φ/Β inverters.Οι ίδιοι όπως και οι επίσημοι συνεργάτες μας έχουμε εκπαιδευτεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και κατέχουμε βεβαιώσεις επίσημης τεχνικής υποστήριξης.

η φιλοσοφια μασ

Κύριο μέλημά μας είναι η άμεση επαφή με τον πελάτη, η σωστή παροχή υπηρεσιών, πάντα με σεβασμό και γνώμονα τις ανάγκες του καθώς και η άρτια τεχνική υποστήριξη και η γρήγορη και σωστή επίλυση προβλημάτων.

το οραμα μασ

Το όραμά μας είναι ένα βιώσιμο, πράσινο μέλλον, όπου η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανανεώσιμες πηγές & η αποθήκευση ενέργειας, όπως και η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού θα βοηθήσουν και θα προστατεύσουν το πολύτιμο περιβάλλον μας.

Είμαστε υποστηρικτές του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης, κυκλικής οικονομίας. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους. Κεντρικός στόχος του νέου αυτού μοντέλου είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με λιγότερους και πιο «πράσινους πόρους». Δηλαδή με ελαχιστοποίηση ή και μηδενισμό των αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής, αλλά και μετά το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.

οι συνεργασιεσ

Προσπαθούμε πάντα να δημιουργούμε δυνατές και μακρόχρονες συνεργασίες που στηρίζονται σε κοινές αξίες όπως σεβασμό και επίτευξη κοινών στόχων.

Ο επίσημος τεχνικός συνεργάτης και μοναδικό κέντρο επισκευής στην Ελλάδα της Γερμανικής εταιρείας κατασκευής Φ/Β inverters REFU Elektronik GmbH, η οποία κατασκευάζει τους Φ/Β inverters REFUsol.

Διανομέας και τεχνικά πιστοποιημένη να υποστηρίζει τα συστήματα και τις εφαρμογές της Κινέζικης εταιρείας inverters SOFARSOLAR.

Η ομάδα

Μια δυναμική ομάδα εξειδικευμένων μηχανικών και τεχνικών

Οι υπηρεσίες

Σωστή, γρήγορη και αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών

Οι συνεργασίες

Συνεργασίες που στηρίζονται στο σεβασμό και με πολυετή διάρκεια