• Νοέμβριος 2019
    Η εταιρεία μας παρούσα σε συνδέσεις Φ/Β πάρκων (commissioning) με τους inverters REFUsol 100K.
  • Οκτώβριος 2019
    Η εταιρεία μας υπογράφει συμφωνία με την REFU Elektronik GmbH και γίνεται το μοναδικό εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής των inverters REFUsol στην Ελλάδα.
  • Απρίλιος 2019
    Η εταιρεία μας γίνεται ο επίσημος Τεχνικός Συνεργάτης (Service Partner) της REFU Elektronik GmbH.