Τα Φ/Β πάρκα συχνά δέχονται άμεσα ή έμμεσα κεραυνικά πλήγματα. Για το λόγο αυτό οι εγκαταστάτες φροντίζουν να εγκαταστήσουν από την αρχή την αντικεραυνική / υπερτασική προστασία του τμήματος ισχύος (DC & AC).

Αρκετές φορές όμως απουσιάζει ή είναι ανεπαρκής η υπερτασική προστασία των ασθενών ρευμάτων μιας Φ/Β εγκατάστασης.

Ασθενή ρεύματα σε μια Φ/Β εγκατάσταση αποτελούν:

  • Οι καλωδιώσεις επικοινωνίας (Ethernet, RS485)
  • Modems, Routers, Switches
  • Οι καλωδιώσεις CCTV
  • Monitors, cameras, καταγραφικά
  • Συναγερμοί
  • Διάφορα αισθητήρια

Η Prosilio Tech με την μακρόχρονη εμπειρία στους Φ/Β inverters προτείνει προσαρμοσμένα πακέτα προστασίας της καλωδίωσης επικοινωνίας των inverters.

Σας παραθέτουμε τρία παραδείγματα και σας περιμένουμε να φτιάξουμε μαζί το πακέτο προστασίας που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

Παράδειγμα 1:
Επικοινωνία μέσω Ethernet καλωδίωσης. Οι inverters είναι διάσπαρτοι μέσα στο Φ/Β πάρκο. Το σύστημα αποτελείται από router & switch.
Θα χρειαστεί να προστατευτεί το switch καθώς και η είσοδος κάθε inverter.

Παράδειγμα 2:
Επικοινωνία μέσω Ethernet καλωδίωσης. Οι inverters είναι τοποθετημένοι σε group των 5 μέσα στο Φ/Β πάρκο.
Το σύστημα αποτελείται από router & περισσότερα switches.
Θα χρειαστεί να προστατευτούν τα switch καθώς και η είσοδος κάθε inverter.

Παράδειγμα 3:
Επικοινωνία μέσω RS485 καλωδίωσης. Οι inverters είναι διάσπαρτοι μέσα στο Φ/Β πάρκο και συνδέονται σειριακά “In-Out”.
Το σύστημα αποτελείται από router & data logger.
Θα χρειαστεί να προστατευτούν οι σειριακές γραμμές (BUS) καθώς και η είσοδος κάθε inverter.