Η Prosilio Tech, θέλοντας να προσφέρει συνεχώς λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της προτείνει ένα καινοτόμο πακέτο προστασίας των inverters.

Στους περισσότερους τύπους αντιστροφέων, τα καλώδια επικοινωνίας συνδέονται απευθείας στην κάρτα επικοινωνίας που βρίσκεται τοποθετημένη εσωτερικά του μηχανήματος. Σε περιπτώσεις υπέρτασης, έμμεσων ή άμεσων κεραυνικών πληγμάτων που μπορούν να πλήξουν το σύστημα επικοινωνίας, είναι δυνατό και σύνηθες να καταστρέφεται η κάρτα επικοινωνίας καθώς και άλλα μέρη με τα οποία αυτή συνδέεται.

Οι inverters χρειάζονται άμεση προστασία από υπερτάσεις και κεραυνικά πλήγματα όταν:

  • δεν υπάρχει προστασία της καλωδίωσης επικοινωνίας
  • η προστασία της καλωδίωσης επικοινωνίας δεν είναι επαρκής
  • το πάρκο βρίσκεται σε περιοχές πολύ έντονης κεραυνικής δραστηριότητας
  • ο εγκαταστάτης και ο ιδιοκτήτης θέλουν να προσθέσουν ένα ακόμη επίπεδο προστασίας
  • το ορίζει σαν προϋπόθεση το ασφαλιστήριο πρόγραμμα του πάρκου

Για αυτές τις περιπτώσεις, η Prosilio Tech διαθέτει ένα πακέτο αποκλειστικά και μόνο για την προστασία των inverters.

Σε αυτό το πακέτο, τοποθετείται υπερτασική προστασία στο εσωτερικό του κάθε inverter.

Με τον τρόπο αυτό:

  • Προστατεύουμε πλήρως τον inverter
  • Γλυτώνουμε το κόστος αντικατάστασης των καρτών επικοινωνίας σε περίπτωση καταστροφής τους
  • Γλυτώνουμε το κόστος επισκευής χαλασμένων inverters που οφείλεται σε υπερτάσεις στο σύστημα επικοινωνίας
  • Δεν χρειάζεται να επέμβουμε καλωδιακά στο πάρκο μας, μιας και η προστασία παρέχεται πλέον εσωτερικά
  • Σε περίπτωση που ο inverter δεχθεί κεραυνικό πλήγμα μέσω του τμήματος επικοινωνίας, το υπερτασικό θα το απορρίψει προς τη γη. Αν αυτό καεί, αντικαθιστούμε μόνο το υπερτασικό

Σας παραθέτουμε δυο παραδείγματα εσωτερικής προστασίας επικοινωνίας.

Παράδειγμα 1:
Επικοινωνία μέσω Ethernet. Προστατεύουμε την είσοδο Ethernet της κάρτας επικοινωνίας του inverter εσωτερικά.

Παράδειγμα 2:
Επικοινωνία μέσω RS485. Προστατεύουμε την είσοδο και έξοδο RS485 της κάρτας επικοινωνίας του inverter εσωτερικά.