Η εταιρεία μας συγκροτείται από καταρτισμένους μηχανικούς και τεχνικούς με πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία των Α.Π.Ε. και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες μελέτης, εγκατάστασης και λειτουργίας φωτοβολταϊκων εγκαταστάσεων, συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και υβριδικών συστημάτων.Σας προσφέρουμε λύσεις και καλύπτουμε τις ανάγκες των ιδιοκτητών και συντηρητών Φ/Β σταθμών εξασφαλίζοντας άρτια τεχνική υποστήριξη καθώς και άμεση επισκευή Φ/Β inverters.Οι ίδιοι όπως και οι επίσημοι συνεργάτες μας έχουμε εκπαιδευτεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και κατέχουμε βεβαιώσεις επίσημης τεχνικής υποστήριξης.
Είμαστε υποστηρικτές του μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης, κυκλικής οικονομίας. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους. Κεντρικός στόχος του νέου αυτού μοντέλου είναι η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με λιγότερους και πιο «πράσινους πόρους». Δηλαδή με ελαχιστοποίηση ή και μηδενισμό των αποβλήτων σε όλα τα στάδια παραγωγής, αλλά και μετά το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.
“Προσπαθούμε πάντα να δημιουργούμε δυνατές και μακρόχρονες συνεργασίες που στηρίζονται σε κοινές αξίες όπως σεβασμό και επίτευξη κοινών στόχων.”

Ο επίσημος τεχνικός συνεργάτης και μοναδικό κέντρο επισκευής στην Ελλάδα της Γερμανικής εταιρείας κατασκευής Φ/Β inverters  REFU Elektronik GmbH, η οποία κατασκευάζει τους Φ/Β inverters REFUsol  καθώς και τους inverters αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες REFUstor.

Διανομέας και τεχνικά πιστοποιημένη να υποστηρίζει τα συστήματα και τις εφαρμογές της Κινέζικης εταιρείας inverters  SOFARSOLAR.

Συνεργάτης της Κινέζικης εταιρείας inverters Ningbo DEYE .